All Book List, MPSC Exam Booklist, MPSC Rajyaseva Exam Info

MPSC राज्यसेवा परीक्षा पुस्तक यादी

MPSC Rajyaseva Book List: राज्यसेवा परीक्षा पुस्तक यादी दिली आहे डाउनलोड लिंक वर क्लिक करून पुस्तके डाउनलोड करा, 2020 Download

MPSC Rajyaseva Book List

No विषय / पुस्तकाचे नाव / लेखक पुस्तक लिंक
डाउनलोड लिंक
0तात्याचा ठोकळा नवीन डाउनलोड लिंक
1भारतीय राज्यघटना लक्ष्मीकांत मराठी डाउनलोड लिंक
भारतीय राज्यघटना लक्ष्मीकांत इंग्रजी
भारतीय राज्यघटना रंजन कोळंबे डाउनलोड लिंक
2
भारतीय अर्थव्यवस्था किरण देसले दीपस्तंभ प्रकाशन डाउनलोड लिंक
भारतीय अर्थव्यवस्था रंजन कोळंबेडाउनलोड लिंक
3महाराष्ट्राचा भूगोल डाउनलोड लिंक
6भूगोल व पर्यावरण डाउनलोड लिंक
7भारताचा भूगोलडाउनलोड लिंक
8बुद्धिमत्ता प्रकाशन डाउनलोड लिंक
9बुद्धिमत्ता राणे सर चैताली प्रकाशनडाउनलोड लिंक
10बुद्धिमत्ता अनिल अंकलगी सरडाउनलोड लिंक
11डाउनलोड लिंक
12डाउनलोड लिंक
13चालू घडामोडी डाउनलोड लिंक
14 चालू घडामोडीडाउनलोड लिंक
15 जुन्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषण डाउनलोड लिंक
16जुन्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषण सहित डाउनलोड लिंक
17 सराव प्रश्नपत्रिका डाउनलोड लिंक
17 सराव प्रश्नपत्रिका सहितडाउनलोड लिंक

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुस्तक यादी खालील प्रमाणे

No विषय / पुस्तकाचे नाव / लेखक पुस्तक लिंक
महापोर्टल प्रश्नसंच डाउनलोड लिंक
0तात्याचा ठोकळा नवीन डाउनलोड लिंक
1मराठी व्याकरण मो. रा वाळिंबे डाउनलोड लिंक
2मराठी व्याकरण बाळासाहेब शिंदे डाउनलोड लिंक
3मराठी व्याकरण + English Grammar Balasaheb Shindeडाउनलोड लिंक
4गणित Fast track Maths सतीस वसे सर डाउनलोड लिंक
5गणित नोबेल मॅथ्स कोकिला प्रकाशन महाले सर डाउनलोड लिंक
6संपूर्ण अंकगणित राणे सर चैताली प्रकाशन डाउनलोड लिंक
7बुद्धिमत्ता Fast Track सतीस वसे सरडाउनलोड लिंक
8बुद्धिमत्ता नोबेल कोकिला प्रकाशन महाले सरडाउनलोड लिंक
9बुद्धिमत्ता राणे सर चैताली प्रकाशनडाउनलोड लिंक
10बुद्धिमत्ता अनिल अंकलगी सरडाउनलोड लिंक
11पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शकडाउनलोड लिंक
12पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शकडाउनलोड लिंक
13पोलीस भरती चालू घडामोडी डाउनलोड लिंक
14पोलीस भरती चालू घडामोडीडाउनलोड लिंक
15पोलीस भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषण डाउनलोड लिंक
16पोलीस भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषण सहित डाउनलोड लिंक
17पोलीस भरती सराव प्रश्नपत्रिका डाउनलोड लिंक
17पोलीस भरती सराव प्रश्नपत्रिका सहितडाउनलोड लिंक

किवा हवी असलेली पुस्तकांचे नाव टाका व Go बटनावर Click करा यादी दिसेल

महाराष्ट्र पोलिस भरती अभ्यासक्रम डाउनलोड लिंक

https://youtu.be/L6FEOlZfahs
राज्यसेवा ऑनलाइन टेस्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *