Showing all 3 results

Ganesh Kale MPSC-PSI-STI – State Board Thokla – 2022-23 – 4th – (Colour) Edition

Original price was: ₹650.00.Current price is: ₹540.00.
Author - Ganesh Kale Publication - GK Publication Language - Marathi 🥇 सुधारित 4 थ्या आवृत्तीची वैशिष्ट्ये- 🏅 4 थी ते 12 वी पर्यंतच्या सर्व नवीन व जुन्या स्टेट बोर्ड च्या पुस्तकांचा समावेश. 🏅ही आवृत्ती स्टेट बोर्ड च्या नवीन व जुन्या 55 + पुस्तकांवर आधारित आहे. 🏅भरपूर Flow charts, Images, Maps, Diagrams , important Boxes यांचा वापर करण्यात आलेला आहे. 🏅 सर्व नवीन ' सामान्य विज्ञान ' या विषयांचा समावेश. 🏅या सुधारित आवृत्तीची अनुक्रमणिका Main Topic आणि Sub Topic या नुसार देण्यात आलेली आहे. 🏅 प्रत्येक परीक्षेत महत्त्वाच्या असलेल्या ' पर्यावरण ' या विभागाचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. 🏅 इयत्ता 4 थी भूगोल आणि 4 थी इतिहास यांचा समावेश. *📚 स्टेट बोर्ड ठोकळा* ( 4 थी आवृत्ती) लेखन व संकलन- *गणेश सुरेश काळे* (संचालक GK प्रकाशन, पुणे)

GK Publications MPSC-PSI-STI – State Board Thokla – 2021-22 – 4th Edition

Original price was: ₹650.00.Current price is: ₹500.00.
Author - Ganesh Kale Publication - GK Publication Language - Marathi 🥇 सुधारित 4 थ्या आवृत्तीची वैशिष्ट्ये- 🏅 4 थी ते 12 वी पर्यंतच्या सर्व नवीन व जुन्या स्टेट बोर्ड च्या पुस्तकांचा समावेश. 🏅ही आवृत्ती स्टेट बोर्ड च्या नवीन व जुन्या 55 + पुस्तकांवर आधारित आहे. 🏅भरपूर Flow charts, Images, Maps, Diagrams , important Boxes यांचा वापर करण्यात आलेला आहे. 🏅 सर्व नवीन ' सामान्य विज्ञान ' या विषयांचा समावेश. 🏅या सुधारित आवृत्तीची अनुक्रमणिका Main Topic आणि Sub Topic या नुसार देण्यात आलेली आहे. 🏅 प्रत्येक परीक्षेत महत्त्वाच्या असलेल्या ' पर्यावरण ' या विभागाचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. 🏅 इयत्ता 4 थी भूगोल आणि 4 थी इतिहास यांचा समावेश. *📚 स्टेट बोर्ड ठोकळा* ( 4 थी आवृत्ती) लेखन व संकलन- *गणेश सुरेश काळे* (संचालक GK प्रकाशन, पुणे)

State Board Thokala – 3rd Edition

Original price was: ₹490.00.Current price is: ₹319.00.
Author: Publisher:  Publication Language : Marathi