Booklist

Police Driver Bharti Book List Pdf Download

पोलिस भरती पुस्तक यादी PDF

पोलिस भरती मध्ये यश मिळवन्यासाठी महत्वपूर्ण पुस्तक यादी 

मराठी व्याकरण 

1) सुगम मराठी व्याकरण मो रा वाळिंबे  PDF  – PDF डाउनलोड               

2) बाळासाहेब शिंदे सर                          –       Pdf Download

GK सामान्य ज्ञान

4) पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक   (सह्याद्री प्रकाशन )    

Pdf Download

5) मेगा सामान्य ज्ञान पोलीस भरती    ( नोबेल प्रकाशन )                          

 Pdf Download 

6) तात्याचा ठोकळा पोलीस भरती           –       Pdf Download 

महत्वाची गणित पुस्तके 

1) सतीश वशे सर fasttrack गणित       –              Pdf Download

2) राणे सर गणित                                 –          Pdf Download

3) कोकिला प्रकाशन महाले सर                  –        Pdf Download

4) गणित गुरु                                               Pdf Download

5) पोलिस भरती जुन्या प्रश्नपत्रिका        –                     Pdf Download 

* 500 जम्बो प्रश्नपत्रिका     (भारती प्रकाशन)                           

 Pdf Download

* 15300 पोलीस भरती प्रश्नसंच  ( नोबेल प्रकाशन )               

  Pdf Download 

* पोलीस भरती 30,000 जम्बो  (भारती प्रकाशन)           

 Pdf Download 

MPSC Booklist –            Pdf Download

Arogya Vibhag Bharti – Pdf Download

Talathi Bharti              – Pdf  Download

www.osdepo.com सुट मध्ये पुस्तके व (फ्री होम डेलीवरी)घरपोच मिळवन्यासाठी आताच संपर्क करा. 8010457760

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *